Tag ud på egen hånd

Har du lyst til at tage på picnic eller bare besøge nogle smukke omgivelser? Her kan du finde inspiration til, hvor turen skal gå hen. Der er mange spændende muligheder for oplevelser på egen hånd i Naturpark Vesterhavet. 

Du kan finde inspiration til din tur på nedenstående links. Du kan også finde foldere hos turistinformationerne, feriehusudlejninger og på campingpladser.

 

God tur!

100 Naturoplevelser

Har du brug for inspiration til en ny naturoplevelse, kan du finde forslag til dagsture i naturparkområdet i hæftet. I hæftet er der mange korte fortællinger, som spænder lige fra natteravnen til klitlandskaber til rensdyrlav.

Bordrup Plantage

Den største parabelklit ligger i Bordrup Plantage. Klitten er 350 hektar stor og måler op til 5 kilometer. De første træer blev plantet i dette område i 1856 for at mindste sandflugten. Der er blevet rejst et mindesmærke for plantøren, som foretog den allerførste beplantning af Blåvandshuk-området.

I klart vejr er det muligt at se vindmøller på Horns Rev vindmøllepark fra punkt 100.

Blåvandshuk

Blåvandshuk er Danmarks vestligste punkt og udgør en flaskehals for fugletrækket, især om efteråret. Rigtig mange landfugle følger kysten på deres sydvestvendte træk, da de helst ikke vil ud over vandet. Der opstår en flaskehals ved Blåvandshuk, fordi fuglene samles her efter flyveturen langs den lange kystlinje nord for Blåvand. 

Ved Blåvandshuk er der set 322 fuglearter, og hvis nærområderne medtages er det ikke mindre end 340 fuglearter som er registreret. De mange fugle og fuglearter betyder at rigtig mange ornitologer fra Danmark og Europa besøger Blåvandshuk hvert år.

Krondyr

Krondyret er Danmarks største landpattedyr. Mange turister besøger de vestjyske klitplantager og hedeområder for at opleve krondyrene, der i stort tal færdes frit. Man skal være heldig og meget stille, hvis man på egen hånd går ud for at finde krondyrene. Men der er sikre steder, hvor krondyrene kan opleves stort set hele året. Det allerbedste sted er fra vejen mellem Børsmose og Grærup. Her går krondyrene og græsser på engarealerne ned mod Grærup Langsø.

I brunsttiden (september) kan man både se og høre de flotte hjortes urbrøl. Stiller man sig ud ved Grærup Langsø i skumringen, vil man efterhånden som mørket falder på få en fantastisk intens oplevelse, når de store hjorte står og brøler til hinanden.

Filsø

Filsø er med start i 1852 et af de største afvandingsprojekter der har fundet sted i Danmark og i mange år har den tidligere søbund været under plov. Kun en rest af den tidligere sø har været tilbage, Fidde Sø som der er udsigt til fra Kløvbakken. Herfra kan man se de store gåsetræk når de kommer og raster på søen. I 2012 går et stort naturgenopretningsprojekt i gang og en ny Filsø på ca. 900 ha bliver skabt til glæde for både flora, fauna og mennesker. Filsø Hede byder også på et storslået landskab når man følger vejen langs Henne Mølleå til havet. På Filsøs sydside kan man besøge det fredede Vrøgum Kær der er gammel søbund. Her er afmærket sti, infotavle og folder der fortæller om den spændende geologi og sjældne flora og fauna i kæret.

Løvklitterne og Gråmule Bjerg

De fredede Løvklitter finder man i Kærgård. De er resterne af de oprindelige jyske egekrat, bestående af mere end hundrede år gamle egetræer, som er blevet dækket af flyvesand. Krattet, som i dag fremstår som individuelle små forkrøblede egetræer har haft fælles rod. Det ses tydeligt i løvspring, hvor egegrupperne springer ud på forskelligt tidspunkt.

I Kærgård Plantage fører en afmærket rute fra Nørreenge P-plads, hvor der er grill, borde og bænke gennem Løvklitten til Gråmulebjerg en ca. 30 meter høj klittop, hvorfra der er flot udsigt til Blåvand Fyr mod syd, Nr. Lyngvig Fyr mod nord, havet mod vest og Filsø mod øst

Kysten fra Nymindegab til Blåvandshuk - Atlantvolden

På denne kyststrækning ses nogle af de mest imponerende klitlandskaber i Danmark. Bag de brede og meget fine badestrande ligger store klitrækker, der strækker sig langt ind i baglandet. Klitterne og klitheden er unikke landskabstyper, der rummer en spændende og særegen natur. Langs hele kysten kan man finde rester af Atlantvolden som den tyske besættelsesmagt byggede under 2. verdenskrig. Ved Blåvand, Henne og Nymindegab er der især mange bunkere i klitterne og i Tirpitz-stillingen mellem Blåvand og Ho er der mulighed for at komme ind i en af de største bunkere, der i dag er museum.

Det blå bjerg

I Blåbjerg Klitplantage finder man Danmarks højeste klit ”Det blå bjerg”. Med højeste punkt 64 meter over havet er der vid udsigt over egnen. Der udgår flere afmærkede vandreruter fra Blåbjerg. En af de afmærkede vandreruter går forbi ”Løvklitten” det gamle fredede egekrat. Andre ruter går ud til nogle af de fredede heder tæt på kysten, f.eks. Lyngbos Hede.

Nymindegab

Fra Nymindegab og Gammelgab Strand kan man gå ad de mange trampestier langs Nymindestrømmen og opleve et storslået landskab med især en spændende botanik. Nymindestrømmen er resterne af det gamle udløb fra Ringkøbing Fjord som tidligere gjorde Nymindegab til en vigtig by hvad angik både transport af varer og fiskeri. Stierne ved Nymindestrømmen har også forbindelse til de afmærkede ruter i klitplantagerne.

Besøg også redningsbådsstationen eller esehusene ved Nymindegab, hvor det gamle fiskermiljø er genskabt.

Den tyske flygtningelejr i Oksbøl

I Aal Klitplantage ved Oksbøl findes resterne af den flygtningelejr der for godt 60 år siden var hjemsted for mere end 30.000 tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. Nogle af de gamle bygninger og rester af andre findes endnu i landskabet, og ikke mindst er lejrens vejsystem intakt og flygtningekirkegården findes endnu. På Blåvandshuk Egnsmuseum findes der en lille udstilling om flygtningelejren, og der kan købes kort over området. Fra den tidligere flygtningelejrs hospitalsbygninger Præstegårdsvej 21, Oksbøl er der en afmærket rute med infotavler rundt i flygtningelejren.