Naturparkrådet

I forbindelse med etableringen af Naturpark Vesterhavet er der nedsat et naturparkråd. Rådet er bredt forankret i lokale organisationer og udviklingsråd.

Naturparkrådet arbejder løbende på at udvikle Naturpark Vesterhavet. De koordinerer, prioriterer og igangsætter projekter. Desuden fungerer rådet som netværkskoordinator for de åbne netværk, der er opstået omkring naturparken.

Naturparkrådet holder møder 3-4 gange om året.

Se kommissorium for Naturparkrådet

Formålet med Naturpark Vesterhavet

Etableringen af Naturpark Vesterhavet bidrager til at koordinere gæsternes benyttelse af området og øge kvaliteten af naturformidlingen, som også kan understøtte en hensynsfuld benyttelse af naturen. Derudover vil naturparken også bidrage til en mere koordineret naturforvaltning samt beskytte naturværdierne.

Vores mission

"Naturpark Vesterhavet vil understøtte formidling, koordinering og udvikling af områdets natur- og kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor glæde for både lokale og turister"

Naturparkrådsmedlemmer


Naturparkrådsformand

Peter Nielsen,  Medlem af Udvalget for Plan og Teknik


Næstformand

Mads Sørensen, Udvalgsformand for Kultur og Fritid


De øvrige medlemmer er:

Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond

Mike Glargaard, Forsvaret

Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening

Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening

Claus K. Jensen, Vardemuseerne

Colin J. Seymour, ProVarde

Preben Nielsen, Blaabjerg Udviklingsråd

Ole Diget, Udviklingsråd Blaavandshuk

Preben Schmidt, Friluftsrådet kreds Sydvestjylland

Klaus B. Fries, Varde Kommune Natur og Park

Lisbeth Christiansen, Varde Kommune, Naturparksekretariat

Naturparkplan

Gennem de seneste år har naturparkrådet arbejdet hen imod, at Naturpark Vesterhavet vil være blandt de første certificerede danske naturparker, når Friluftsrådet lancerer mærkningsordningen Danske Naturparker. Certificeringen som naturpark betyder, at der skabes endnu bedre rammer for områdets natur og kulturhistorien i det cirka 22.500 hektar store område, ligesom der også skabes bedre muligheder for friluftsliv og formidling. Som led i at opfylde Friluftsrådets krav har naturparkrådet udarbejdet en naturparkplan