Danske Naturparker

Naturpark Vesterhavet er optaget i Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker.


Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Ordningen sætter fokus  på at benytte og beskytte naturen i Danmark og mærker områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

 
Friluftsrådet definerer naturparker således:
Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Læs mere på Danske Naturparkers hjemmeside

Øvrige naturparker under mærkningsordningen

 

 

 

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger fra hele Danmarkshistorien og masser af naturoplevelser ved Tissø. Der er flere fugletårne i naturparken og mulighed for at opleve havørn, isfugle og traner.


Besøg også Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor der er naturoplevelser for hele familien. Fugledegård ligger i øvrigt på vandre- eller cykelruten Sjællandsleden.
Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker.
Se mere om Naturpark Åmosen på hjemmesiden eller følg Naturpark Åmosen på Facebook.

Naturpark Amager

Naturpark Amager udgør et 3.500 hektar stort areal bestående af Amager- og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab beliggende mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads. Naturparken byder på et væld af forskellige naturtyper og er samtidig et landskab med spændende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. 


Naturpark Amager byder på mange forskellige friluftsfaciliteter, og du kan som besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatningspladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane og fugletårne, der gør oplevelserne i naturen bedre. Tag desuden et smut forbi Naturcenter Amager eller Kongelundsfortet, som er gode afsæt for spændende naturoplevelser for hele familien.

Se mere om Naturpark Amager eller følg Naturpark Amager på Facebook

Naturpark Maribosøerne

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. Søndersø er den største af søerne og Danmarks 8. største sø. Den består af tre bassiner og er med sine 13 regulære øer, 6 småholme og 3 hængesæk øer uden sammenligning Danmarks mest ørige sø. Røgbølle Sø er næststørst, derefter kommer Hejrede sø og Nørresø.

Der er offentlig adgang til Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø. De andre øer er private og ejes af godserne Engestofte og Søholt. Den største af øerne er den 17 hektar store ø Borgø, som er den eneste af øerne i Søndersø, der har været beboet i nyere tid. Mange af de mindre øer er meget vigtige ynglefuglelokaliteter, hvor der blandt andet yngler fjordterner og hættemåger.

Pilot-naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælts foreløbige geografiske udstrækning strækker sig ind over Fredericia kommune fra spidsen af Trelde Næs og ned gennem Kolding kommune til Hejlsminde Nor og over Lillebælt til Middelfart kommune til Wedellsborg og hele vejen op langs vandet til Båring Vig.

Kystlinjen er bugtet og præget dels af den bugtede Bårring Vig dels af det smalle bælt og af halvøerne ud i Lillebælt, og der er mange muligheder for at dyrke maritimt friluftsliv. Områdets enestående kombination af et  unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi er et besøg værd.

Se mere om Naturpark Lillebælt eller følg Naturpark Lillebælt på Facebook

Pilot-naturpark Randers Fjord

Randers Fjord er med sine 28 km Danmarks længste flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen.


Randers Fjord er kendt som et godt fiskevand efter bl.a. sild, aborre, ål, havørred, helt og laks, men der er også fugletårne, vandreruter og sejlads-muligheder ved fjorden.
Naturpark Randers Fjord er foreøbig blevet udnævnt som pilot-naturpark og arbejder på at blive mærket under Danske Naturparker.

Se mere om Pilot-naturpark Randers Fjord eller følg Naturpark Randers Fjord på Facebook

Pilot-naturpark Christiansø

Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt, den er meget lille. Den består af 1256 ha, heraf er blot 35 ha land. Den nye Naturpark består af de to små beboede klippeøer Christiansø og Frederiksø. Resten er ubeboede klippeøer og skær: Græsholmene, Tat, Østerskær m.fl., samt  vand. Dyrelivet er rigt, og byder bl.a. på sæler og lomvier.


Noget andet, der er specielt ved den nye naturpark, er, at den ikke hører ind under en kommune og derfor heller ikke har en borgmester, en kommunalbestyrelse eller en kommuneplan. Området hører under Forsvarsministeriet. Pilotnaturpark Christiansø forankres således til Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015, der iværksætter projektet Grøn Christiansø.

Se mere om Pilot-naturpark Christiansø.