Projektoversigt

  

Varde kommune og Naturpark Vesterhavet er tovholdere på en lang række projekter.

Er du interesseret i igangværende samt fremtidige projekter kan der findes en oversigt over projekterne her.

Naturpark Workshop

Torsdag d. 4/1 havde vi inviteret aktører i naturparken til partnerskabsmøde for at få deres input til et naturparkpartnerskab.
Tak til alle deltagere for interessen og de mange gode idéer!

Temaet for mødet var følgende: Naturpark Vesterhavet ønsker at etablere et partnerskab med erhvervsdrivende i naturparkområdet. Ønsket er lokal forankring samt at udbrede kendskabet til naturpark-produkter- og oplevelser til fordel for både partnere og naturparken.

  

Der blev i fællesskab fundet frem til tre målsætninger for projektet:

1. At skabe synergier og fællesskaber mellem de forskellige grupper af erhvervsdrivende og være med til at inspirere til nye samarbejder.

2. For at sikre kvaliteten er generelle kriterier nødvendigt for optagelse som natur-parkpartner. Kriterierne skal som udgangspunkt kunne anvendes af Danske Naturparkers medlemmer.

3. Projektet vil afføde større synliggørelse af naturparker.

Projektets målgruppe er erhvervsdrivende indenfor følgende: Fødevarer, formidling, friluftsliv, overnatning, events og non-food.

Hvis du er interesseret i yderligere information er den fulde ansøgning at finde her.