Vandreruter i Naturpark Vesterhavet

Naturparken byder på mange spændende og forskellige vandreruter i naturskønne omgivelser. I hele området er der afmærkede vandreruter, som tager dig op på en parabelklit med udsigt over Ho Bugt eller du kan gå "på vandet" over Filsø.

Lad dig inspirere af turene i vandrerkortet. Du kan se den online og/eller hente det gratis hos turistinformationerne.

De tilsandede Ege

Cirka 2 km

De tilsandede ege ligger i Kærgård Plantage i Naturpark Vesterhavet. Vandreturen er i alt cirka 2 kilometer lang og starter på p-pladsen ved Kærgårdvej ikke langt fra Filsø Avlgård.

Du vil på ruten vandre forbi et gammelt, fredet egekrat. Egekrattets gamle hovedstammer ligger flere meter nede i klitlandskabet mens de synlige dele er træets kronedele. Man vil på vandreturen opleve, at klitdannelsen stopper ved Løvklintens østlige grænse.

Egene har gennem de sidste hundrede år bremset sandflugten og fastfrosset landskabet. Det er samme teknik, der senere blev anvendt af de første forstmænd, som plantede den flerstammede bjergfyr til området for at stoppe klitvandringen.

 

 

De tilsandede ege og Gråmulebjerg

Den tilsandede egeskov er beliggende i Kærgård Plantage i Naturpark Vesterhavet. Vandreturen er i alt cirka 5 kilometer lang og starter på p-pladsen ved Kærgårdvej ikke langt fra Filsø Avlgård.

Du vil på vejen til Gråmulebjerg, som er en 30 meter høj klit, vandre forbi et gammelt, fredet egekrat. Egekrattets gamle hovedstammer ligger flere meter nede i klitlandskabet mens de synlige dele er træets kronedele. Man vil på vandreturen opleve, at klitdannelsen stopper ved Løvklintens østlige grænse.

Fra Gråmulebjerg har du en fantastik udsigt over klitterne og stranden mod vest. Mod øst ser du den reetablerede Filsø og plantagerne. Hvis du er heldig, kan du spotte krondyr eller andet vildt i klitterne.

Ballonparken i Vrøgum

Vandreturen i skoven ved Ballonparken i Vrøgum er cirka 4,5 kilometer. På turen går du langs søen, igennem et kuperet terræn. Ruten er dog velegnet til klap- og barnevogn og der er bænke langs stien, hvor man kan holde pause mens man nyder omgivelserne.

På p-pladsen ved Ballonparken er der en legeplads, træningsredskaber og adgang til et toilet. Desuden er der en bålhytte med grillpladser, hvor man kan nyde sin medbragte med.

Ho Plantage

Den fire kilometer lange vandretur er markeret med gult og starter ved P-pladsen ved Tane Hedevej/Hovej. På vandreturen passerer du ”Jens Jessens Sande”, der er en parabelklit. Fra klittens top er der udsigt over plantagen, Vesterhavet og Ho Bugt. Når du står på toppen, kan du tydeligt se, hvordan en parabelklit er formet som en bue med åbningen vendt mod den herskende vindretning, dvs. mod vest.

En parabelklit er dannet af sand, som havet først har aflejret på stranden. Derefter har den stærke vestenvind blæst sandet østpå, og parabelklitten er rullet frem gennem terrænet, indtil den er faldet til ro. Det sker, når klitten gror til og planterne dermed hindrer blæsten i at føre sandet med sig. Tilgroning sker enten ved naturlig indvandring af planter eller ved menneskets indgriben i form af plantning af træer eller hjælmeplanter.

Henne Strand - Henne Mølle Å

Den flotte vandretur starter i Henne Strand og tager dig igennem byen ned til stranden. På stranden går du sydpå langs stranden med havet på din højre side. Du skal være opmærksom på, at vinden kan være meget kraftig ved havet.

Når du ankommer ved Henne Mølleå drejer du ind og passerer Helle Mølleå Badehotel. Badehotellet er tegnet af Poul Henningsen (PH) i 1935, og idéen var, at det skulle virke naturligt i klit- og hedelandskabet. Det er lykkedes så godt, at man bliver overrasket over at "opdage" badehotellet. 

Fra badehotellet fortsætter du op ad Gejlbjergvej. Langs Gejlbjergvejen har du et smukt hedelandskab på højre side af vejen. I krydset ved Strandvejen drejer du til venstre og går tilbage i byen til dit startpunkt.

Der er gode parkeringspladser ved Henne Strand, ligesom der er rig mulighed for at finde caféer, restauranter, isboder m.v.

Oksby Plantage

Vandreturen måler cirka 5,5 kilometer og begynder ved p-pladsen på Blåvandvej. Du kommer først til Husbjerg KlitI lige øst for Blåvand. Herfra er der en storslået udsigt over Kallesmærsks Hede og hav-vindmøllerne på Horns Rev.

Dernæst kommer du igennem plantagen og ender ved Oksby Gamle Kirke. Kirken lå engang i det tilsandede landskab midt i det, der nu er Oksby Plantage. I 1891 var Danmarks sidst stråtækte kirke så mærket af sandflugten, at den blev revet ned. Der går en vandresti forbi den gamle kirkegård, der endnu ligger mellem fyrretræerne. På kirkegården kan man stadig se de tilvoksede grave og klokkens kirke står der endnu.

over 10 km

Kyst-til-kyst-stien

Kyst til kyst stien går tværs over Jylland fra Blåvandshuk til Vejle. Det er muligt at lave kortere dagsture på strækninger af cirka 10 - 25 kilometer, hvor du kan vælge, hvilket afsnit af stien du har lyst til at vandre.

Stien går ad stier i naturskønne områder igennem ådale, langs åer, kornmarker, dambrug, enge og smukke bygninger. Når du færdes på stien skal du være opmærksom på, at det er private lodsejere, som har stillet arealet til rådighed på deres land.

Der er på kyst til kyst stien mulighed for at overnatte på primitive teltpladser og i shelters.

I Varde Kommune er der disse strækninger og du kan læse mere om ruterne og ser stien i sin fulde længde på linksene nedenfor.

Vandretur på stranden

Naturpark Vesterhavet har nogle af de smukkeste strande i Danmark og der er rige muligheder for både længere og kortere vandreture på stranden.

Du kan starte ved Hvidbjerg Strand og gå nordpå hvor du kan stoppe gåturen ved Blåvand Fyr. Du kan også vælge at gå ind på Forsvarets strande og fortsætte op mod Vejers Strand. Du skal blot være opmærksom på skydekalenderen. Vandreturen er på i alt 15, 6 kilometer.

Forslag til vandreture på stranden:

  • Hvidbjerg Strand - Blåvand Fyr - Vejers Strand
  • Vejers Strand - Børsmose - Henne Strand
  • Henne Strand - Nymindegab Strand

I Nationalpark Vadehavet kan du vandre den skønne tur fra Skallingen via Hvidbjerg Strand til Blåvand Fyr. Det er et særligt område med smukke klitter og især stranden på Skallingen forekommer meget uberørt.