Skovtur til hest

Har du lyst til at opleve Vestjyllands natur til hest, så er der her nogle forslag til rideruter i området. De fleste ruter ligger i Naturpark Vesterhavet med adgang til stranden og der rides igennem et varieret landskab.

Der er gode muligheder for at ride i forskellige gangarter og på stranden kan du give hesten frie tøjler og sætte fart på. Du bedes blot vise hensyn til de øvrige gæster i skoven og på stranden.

Du kan få informationer om hesteudlejning hos turistinformationerne.

Blåbjerg Klitplantage

På den afmærkede ridesti i klitplantage kommer du igennem varieret skov med både gran og løv og der er to nedgange til stranden, hvor du kan ride ad stranden langs havet. På stranden er der rig mulighed for at galoppere langs vandkanten. På tilbagevejen ad ridestien rider du langs et stort hedeareal med lyng.

Der er mulighed for at forlænge eller afkorte turen, da der er flere ridestier i området. Stierne kan blandt andet kombineres med Nyminde Plantages ridestier.

Der er to gode p-pladser for biler med trailer. Du kan enten parkere ved Blåbjergvej i skoven eller du kan køre ind til p-pladsen i skoven.

Nyminde Plantage

Den afmærkede riderute er en flot rute, som hovedsageligt er beliggende i skov. Der er en nedgang til stranden, hvor du først rider mod nord for derefter at vende om for at komme tilbage på stien. På stranden er der mulighed for at øge farten - du skal blot være opmærksom på og tage hensyn til andre brugere af stranden. Du kommer forbi et stort hedeareal, hvor du rider i udkanten af heden.

Rideturen kan laves længere eller kortere, da der er flere ridestier, der kan benyttes. Desuden hænger området sammen med Blaabjerg Klitplantages ridestier. Der er flere muligheder for parkering i Nymindegab, hvor det er let at komme på ridestien. 

Ho Plantage

I Ho Plantage er der en enkel rute, som går igennem skoven. Ridestien starter ved Tanehedevej og der rides en rundkreds gennem skoven ned på stranden og tilbage til Tanehedevej.

Der er nogle gode brede stier, hvor du kan øge farten og der er strækninger, som både er velegnet til trav og galop. På turen kan du være heldig at se krondyr, der sommetider græsser i plantagen.

Vrøgum Plantage

Skoven er en blanding af nåle- og løvskov og er et let terræn at ride i. Der rides på både smalle og brede stier. De brede er velegnede til et lidt højere tempo, mens de smalle kun er egnede til skridt. Du bedes være opmærksom på andre motionister i området.

Stierne er afmærkede med pæle med et piktogram af en rytter og hest.  Der er mulighed for både korte og lange rideture, da ridestierne er forbundet med hinanden. I Vrøgum Plantage er der tre p-pladser, der er indrettet til køretøjer med hestetrailer.