Velkommen til Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvands Huk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af strande, klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer.

Hvis du vil vide mere om Naturpark Vesterhavets landskab og natur, kan du finde flere informationer på:

Landskabet

Naturen

Naturbeskyttelse

Nyheder